Promovent la salut des de la infància

des. 11, 2023

Promovent la salut des de la infància

des. 11, 2023

Una de les repercussions derivades de les condicions de pobresa i exclusió social és la disminució de la salut de les persones. Ciutat Vella destaca com el districte amb l’índex de pobresa més alt a Barcelona¹, la qual cosa implica un risc elevat de dèficits en l’àmbit de la salut.

Amb la finalitat de crear i potenciar hàbits saludables en infants i joves, la Fundació de l’Esperança treballa conjuntament amb la unitat AIDIR de Ciutat Vella des del curs 2016-2017 aportant un enfocament de salut transversal a tots els serveis de la fundació. AIDIR és un projecte d’educació i promoció per a la salut creat pel departament d’infermeria de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). La unitat AIDIR s’emmarca dins del model d’aprenentatge i servei en el qual participen alumnes d’infermeria dins de les seves pràctiques curriculars.

El pròxim 13 de desembre AIDIR celebra la seva reunió anual per a presentar els resultats del període. Parlem amb Lorena Moya, infermera i tutora de la unitat AIDIR de Ciutat Vella per a conèixer millor la perspectiva de la salut des de la Fundació de l’Esperança i el funcionament de la unitat AIDIR.

Quins perfils ateneu des de la unitat d’infermeria?

Des de la unitat d’infermeria a la Fundació de l’Esperança atenem mares i pares amb fills des de nounats fins als 6 anys. També atenem els nens i nenes, adolescents i joves que acudeixen a les activitats dels serveis educatius de la fundació. Això és des dels 7 fins als 20 anys. Amb cada grup fem sessions de formació adequades segons les edats.

Alhora també organitzem tallers dirigits als adults que estan seguint alguna de les formacions d’inserció laboral de la fundació.

En què consisteix l’atenció a la Infància i l’adolescència?

És la principal activitat que tenim, atendre les necessitats educatives en hàbits de vida saludable i en la salut emocional durant la infància i l’adolescència.

Ens trobem amb nens i nenes de 6 a 13 anys que presenten hàbits de vida poc saludables relacionats amb la higiene, en la qual destaca la falta de salut bucodental. També dèficits en l’alimentació equilibrada i en la pràctica d’exercici físic. Es detecta una manca d’ingesta de verdures i fruites i un excés de menjars poc saludables, per tant, l’augment del sobrepès i l’obesitat en aquesta franja d’edat. També el somni i el descans són qüestions fonamentals.

Organitzem sessions educatives grupals en les quals tractem aquests temes. Per exemple, conscienciar sobre la importància de mantenir una bona higiene bucodental i corporal, alimentar-se correctament per a tenir bona salut. També conscienciem sobre les repercussions negatives de l’ús abusiu de les pantalles i mostrem com fer-ne un bon ús.

Al mateix temps tractem la gestió de les emocions, l’autoestima, la gestió dels conflictes, la pressió del grup i la comunicació. És fonamental treballar aquests aspectes des de la infància.

En les sessions fem servir materials audiovisuals i jocs que dissenyem expressament per a aquest fi. Amb els nens es treballa molt el que és la ludificació en salut, és a dir, aprendre a través del joc. En el cas dels adults, amb els qui solem tenir més barreres idiomàtiques, utilitzem materials molt visuals, es treballa molt l’alfabetització en salut.

És necessari potenciar entre els nens i les nenes uns hàbits de vida més saludables en relació amb la higiene, la salut bucodental, l’alimentació equilibrada, el son i la pràctica d’exercici físic.

Quins temes tracteu amb els grups de mares i pares amb nounats i bebès?

Ens trobem amb casos de dones que per influència cultural, situació social i econòmica, presenten dèficits de coneixement en l’atenció a la salut durant l’embaràs així com en les cures del bebè. Sovint presenten també dèficits nutricionals que són molt importants durant l’embaràs i el temps posterior al part. En les sessions fem educació i promoció de la lactància materna, del contacte físic amb el bebè mitjançant el massatge i també parlem sobre com introduir els aliments durant el primer any de vida.

També participeu en les formacions d’Inserció Laboral?

Sí, en les formacions d’inserció laboral s’inclouen sessions sobre primers auxilis, sobre malalties concretes i la seva prevenció. Per exemple, la prevenció de malalties cardiovasculars i tots els símptomes, patologies i pautes que estan associades a elles: la hipertensió, el colesterol, el foment de l’exercici físic, la prevenció de l’obesitat o l’estrès, etc.

A més, també amb ells, es treballa molt la salut emocional. D’una banda, el reconeixement i la gestió de les emocions. Per l’altra, la promoció d’una salut mental positiva, a través de la gestió de l’estrès, l’ansietat, la frustració i la culpa.

Per a acabar, et preguntem sobre la feina dels estudiants en pràctiques i la importància d’aquesta per al seu desenvolupament professional. Quin és el paper dels alumnes d’infermeria en la Unitat AIDIR?

AIDIR és una unitat docent portada per alumnes d’infermeria de segon, tercer i quart curs com a part de les seves pràctiques curriculars. Es tracta del model d’aprenentatge i servei pel qual es presta un servei a la comunitat sobre la base de les necessitats de salut detectades, alhora que suposa un aprenentatge per a l’alumne d’infermeria.

Ells detecten les necessitats de salut, planifiquen i plantegen quina resposta els donarem. Lideren la definició i preparació de les activitats que duu a terme la unitat, desenvolupant així diferents habilitats – l’empatia, el lideratge o el treball en equip – i el seu paper com a docents.

El model de la Unitat AIDIR funciona, tant per a les persones que passen pels tallers, que s’emporten aprenentatges vitals, com per als estudiants que treballen en la unitat, que contribueixen a millorar la realitat del barri mentre aprenen liderant un projecte.

¹Tasa AROPE a Ciutat Vella: 49,24%. Font: Ajuntament de Barcelona 2020

Comparteix