Atenció social:

Un acompanyament integral cap a la inclusió

El servei d’atenció social atén persones i famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió a partir d’una mirada integral, emmarcada en el context, la trajectòria, les necessitats i les capacitats de les persones amb l’objectiu d’acompanyar-les en els processos de canvi i millora que en promoguin la inclusió social.

acolliment
tallers de castella
alfabetización digital
tallers de castella

ACOLLIDA I ORIENTACIÓ

El primer pas sempre és acollir, escoltar i entendre

ACOMPANYAMENT SOCIAL

La proximitat, el vincle i la participació com a pilars

TALLERS DE CONVERSA

La llengua és la porta a la inclusió

El nostre impacte

Des del servei d’Atenció Social, hem atès 1.111 persones i més de 540 famílies durant l’any 2023. Hem comptat amb la participació de 105 familiars al projecte En família, potenciant plegats el lleure de qualitat i teixint xarxes de suport. També hem acompanyat a 236 famílies en situació de pobresa a través del programa CaixaProinfància.

1.111

Persones
ateses

546

Families
ateses

hiking

105

Families participants a En Família

habitatge

64

Famílies amb nadons a Espai Familiar 0-3

habitatge

236

Famílies ateses a Caixa Proinfància

Dia a dia