Casa de Recés:

Un centre residencial per a l’empoderament de dones joves

Història

La Casa de Recés va ser creada el 1744 per la Congregació de l’Esperança. L’any 1923, quan la Congregació es va fusionar amb la Caixa d’Estalvis i Pensions, la Casa de Recés es va integrar en l’obra social de l’entitat. Des de l’any 2013, forma part de la Fundació de l’Esperança.

Al llarg de més de dos segles, la Casa ha acollit més de 2.000 dones amb l’objectiu de millorar-ne la vida i permetre’ls sortir d’una situació d’exclusió social.

Missió

La Casa de Recés ofereix un servei residencial amb atenció socioeducativa per a dones majors d’edat en situació de vulnerabilitat amb l’objectiu de potenciar-ne l’autonomia personal i facilitar el seu projecte d’emancipació.

La finalitat del recurs és afavorir el desenvolupament integral de les residents acompanyant-les en el procés d’adquisició i manteniment d’habilitats i conductes i fomentar-ne l’empoderament i l’autonomia personal.

casa de reces

A qui s’adreça

La Casa acull dones d’entre 18 i 35 anys d’edat sense fills a càrrec que es troben en situació de risc o d’exclusió social i que tenen necessitat d’allotjament amb suport socioeducatiu.

La Casa de Recés és un recurs voluntari i les residents es comprometen a participar de manera activa en el seu pla de treball individual, adreçat a potenciar-ne l’autonomia i l’emancipació.

Per poder residir a la Casa de Recés cal venir derivada d’una institució pública — serveis socials, serveis d’intervenció especialitzada…— o entitat social.

 

MARIA PICO, EDUCADORA SOCIAL

“Acompanyem de forma integral les dones tenint-ne en compte la història i les capacitats, però sempre partim del fet que són elles les que han de poder gestionar on volen arribar i com ho volen fer.”

Ets professional i vols conèixer la Casa de Recés?

Si ets una professional i estàs interessada a conèixer el recurs residencial i els criteris d’accés a la Casa de Recés, pots omplir el formulari següent i ens posarem en contacte amb tu.

[email protected]

casa reces

Atenció integral

L’atenció socioeducativa es planteja seguint un model centrat en la persona i guiat per un pla de treball individualitzat adaptat a les necessitats de cada resident. Per fer costat a les dones en el camí cap a l’emancipació, oferim suport socioeducatiu en els àmbits següents:

empoderament personal<br />

Empoderament personal

L’autoconeixement, la gestió emocional, l’autoestima, la presa de decisions o la responsabilitat són alguns dels aspectes que treballem amb les residents.

muejeres secando ropa

Vida quotidiana

A partir de les característiques personals de cada resident, promovem l’adquisició d’hàbits d’organització personal, higiene, administració econòmica, alimentació saludable, amb la finalitat d’adquirir i millorar els hàbits de relació i de vida quotidiana.

noies parlant

Relacional

Potenciem les relacions socials positives i afavorim les relacions interpersonals tant dins com fora de la llar.

mujer escuchando atentamente

Salut i benestar emocional

La millora del benestar de les dones, tant físic com emocional, és un dels principis del projecte educatiu. Incidim en la cura de la salut a través dels serveis de la xarxa pública o entitats socials i en coordinació amb aquests organismes.

mujer formandose

Formatiu i laboral

Orientem i acompanyem els itineraris formatius i laborals de les residents, promovem el desenvolupament de competències i estimulem la cerca activa de feina amb l’objectiu que puguin accedir a un lloc de treball que els permeti obtenir ingressos per ser autònomes.

mujeres formandose

Jurídic-administratiu

Treballem en col·laboració amb recursos externs amb la finalitat que totes les residents que han fet processos migratoris disposin de la documentació regularitzada que els permeti una emancipació efectiva.

Activitats de lleure

Desenvolupem activitats amb l’objectiu de promoure la participació de les residents, afavorir que es coneguin entre elles per facilitar una bona convivència a la Casa i millorar-ne les habilitats relacionals i de gestió emocional.

activitats de lleure

Caminem Juntes

Organitzem sortides mensuals a la natura i, una vegada l’any, rutes pels Pirineus en col·laboració amb Transpirenaica Social Solidaria.
DESCOBREIX MÉS

Artteràpia

En les sessions d’artteràpia, les participants tenen l’oportunitat d’expressar-se lliurement fent servir la pintura, l’escultura, la dansa o la música. Aquests tallers donen l’oportunitat d’autoconèixer-se i d’establir vincles amb les companyes en un entorn saludable i respectuós.

joven estudiando
Pis amb suport educatiu

Disposem de 12 places en pisos amb suport educatiu, dins Barcelona ciutat. Aquests habitatges tenen com a objectiu preparar les dones en la darrera fase del procés d’emancipació.

 ALBA, EXRESIDENT DE LA CASA DE RECÉS

“Em van acollir amb els braços oberts i no me’ls van tancar mai.”

El nostre impacte

L’any 2023 hem acollit 74 dones a la Casa de Recés, que disposa de 44 habitacions. També s’han ofert 12 places en pisos amb suport educatiu al barri Gòtic de Barcelona. De mitjana, les residents s’han estat 21 mesos en aquests allotjaments.

74

Dones acollides el 2023

44

Habitacions a Casa de Recés

21

Mesos d’estada mitjana

15

Dones en pisos de suport

habitatge

12

Places en pisos de suport

Dia a dia