Serveis educatius:

Reforç i lleure educatiu per a l’èxit escolar

Proporcionem un acompanyament socioeducatiu que ajudi a millorar el rendiment escolar, enfortir les relacions familiars positives i afavorir la igualtat d’oportunitats. El nostre objectiu és combatre l’abandonament escolar i afavorir la continuïtat i finalització dels estudis postobligatoris, a la vegada que fomentem el talent, la gestió emocional i els hàbits saludables.

Reforç educatiu

Acompanyem infants i adolescents de 6 a 16 anys amb l’objectiu principal de prevenir el fracàs escolar, però també buscant espais per treballar i potenciar el talent propi, l’educació en valors i la gestió emocional. 

Aquest acompanyament individualitzat es du a terme en coordinació amb els recursos del districte: treballem en xarxa amb el centre escolar de cada infant i adolescent i amb les entitats socials i serveis d’atenció a la infància.

Un espai per aprendre i créixer

reforc educatiu

Espai Familiar 0-3

L’Espai Familiar 0-3 té com a objectiu reforçar els vincles familiars i donar suport als diferents reptes que presenta la criança i la primera infància; per això, oferim un espai de prevenció, informació i suport a mares i famílies que permeti millorar les competències parentals i, sobretot, establir bones relacions i vincles familiars.

niños jugando

Lleure educatiu

Oferim diferents propostes de lleure educatiu per a infants, adolescents i joves durant períodes sense activitat escolar.  

L’eix central d’aquestes iniciatives, com per exemple el Casal d’estiu, és fomentar els hàbits saludables i el contacte amb la natura o les sortides a l’aire lliure, per això cada any fem també unes colònies de cinc dies fora de Barcelona.

La resta de l’any duem a terme diferents iniciatives, com una sortida al mes a la Casa de l’Aire en la qual infants i famílies poden gaudir del lleure, la natura i la diversió.

ESPAI FAMILIAR 0-3

Un espai de relació i intercanvi d’experiències 

AULA JOVE

Un espai orientat a l’estudi i obert als joves del districte

LLEURE EDUCATIU

El joc i el temps lliure són un Dret dels infants

Aula jove

La finalització dels estudis obligatoris és un gran repte, sobretot per a tots els joves que no tenen referents familiars amb trajectòries acadèmiques i professionals que els puguin orientar. Per això, oferim acompanyament acadèmic, personal i de gestió que els permeti transitar per aquest camí amb seguretat, suport i totes les eines necessàries.

L’aula jove pretén ser un espai referent, un lloc per poder estudiar, però també treballar l’autoestima i resoldre dubtes amb professionals i persones voluntàries especialitzades que acompanyin, de forma personalitzada, els diferents itineraris formatius i professionals.

aula jove

Hàbits saludables de la UIC

Un pilar bàsic del projecte pedagògic de la Fundació de l’Esperança és l’educació per a la salut, que pren més rellevància encara en entorns amb persones en risc d’exclusió. En col·laboració amb AIDIR (Unitat de Docència en Infermeria de la UIC), treballem per crear i potenciar hàbits saludables en infants i joves. Al mateix temps, abordem temes com el dol migratori, addiccions a pantalles, alimentació, primers auxilis… que es treballen tant en l’àmbit grupal com en l’individual.

Serveis educatius

El nostre impacte

Al llarg de 2023, hem atès 245 infants, adolescents i joves als serveis educatius de Fundació de l’Esperança. L’acompanyament de reforç educatiu ha estat d’ús per a 170 usuaris i usuàries, i hi ha hagut 182 participants en els espais de lleure educatiu. 

245

Infants, adolescents i joves en serveis educatius

170

Infants, adolescents i joves en serveis a Reforç Educatiu

182

Participants a lleure educatiu

Un espai segur i de confiança per als infants i joves

La Fundació de l’Esperança ha fet un pas més en la protecció dels infants garantint-ne els drets amb l’aprovació de la política de protecció a la infància. 

Volem que la Fundació sigui un espai amable, segur i protector dels infants, lliure de qualsevol classe de violència, obert al diàleg i a la participació.

Protecció de la infància

Descarregat la nostra política de protecció de la infància.

niño jugando con agua
Treball en xarxa
Alba, directora de la Coral Infantil de Palau Vincles

Per a les famílies, veure els fills sobre l’escenari amb la sala plena i aplaudir-los és un sentiment molt especial.

Treball en xarxa

Treballem amb una àmplia xarxa d’entitats i recursos de proximitat per poder garantir una atenció integral i un acompanyament de qualitat, ja que així treballem conjuntament en benefici dels infants, els adolescents i les famílies respectives.

La nostra tasca és fruit de la coordinació amb la Xarxa d’Infància i Adolescència del Gòtic i mantenint una estreta col·laboració amb els centres educatius del districte.

Participem activament en les activitats del barri (Carnestoltes, Sant Jordi…) per desenvolupar llaços veïnals. Crear vincles positius i persistents és fonamental per a les famílies que venen a la Fundació.

Dia a dia