72 famílies participen a l’Espai Familiar 0-3

febr. 9, 2024

72 famílies participen a l’Espai Familiar 0-3

febr. 9, 2024

L’Espai Familiar 0-3 va néixer amb l’objectiu d’acompanyar el desenvolupament de nadons i infants i proporcionar eines per la millora de les competències parentals. Va començar com a projecte pilot l’any 2022, prenent el relleu del servei maternoinfantil, i ha crescut fins a oferir servei a 72 famílies avui en dia.

La majoria d’aquestes famílies troben en l’Espai Familiar 0-3 un punt de trobada amb altres famílies que estan en situacions similars a la seva, amb qui poden compartir experiències i comprendre’s. Bona part d’elles no compten amb una suficient xarxa de suport social i familiar. L’aïllament, la manca de recursos i de coneixements sobre la criança o la barrera idiomàtica són algunes de les dificultats a què s’enfronten.

El servei s’organitza en diferents grups en funció de l’edat de nadons i infants per assegurar que les necessitats de cada etapa s’aborden adequadament. Enguany, hi ha 3 grups de mares amb nadons fins a tres, sis i dotze mesos respectivament i 2 grups de mares amb infants entre un i tres anys. Al mateix temps hi ha un grup de dones embarassades amb qui es dedica especial èmfasi a l’autocura i la preparació pel part. També s’ha iniciat un grup de 10 pares amb nadons amb qui, un cop al mes, es treballen diferents aspectes de la criança.

Aproximadament el 25% de les famílies participants són primerenques, experimentant les complexitats de la criança per primera vegada. L’Espai Familiar 0-3 pren un valor encara més especial per elles, que es troben ajudades per l’experiència d’altres mares i pares amb fills més grans.

L’origen de les famílies és divers. La majoria provenen de Llatinoamèrica i Bangladesh. N’hi ha que són nouvingudes al territori o que encara no han pogut rebre classes de castellà, per la qual cosa es troben amb una barrera idiomàtica. Aquesta realitat es té en compte a l’hora de preparar els grups, sempre hi ha mares que parlen la mateixa llengua que aquelles que no parlen el castellà per ajudar-les a sentir-se còmodes i comunicar-se amb el grup.

El projecte també ha esdevingut un espai de suport per a aquelles famílies que enfronten situacions particulars, com ara casos de prematuritat o nadons amb diversitat funcional i altres dificultats en el desenvolupament que estan atesos pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). La Fundació de l’Esperança complementa el seguiment del CDIAP i també treballa en xarxa amb els centres d’atenció primària, serveis socials i altres entitats, realitzant així una important tasca preventiva.

Comparteix