L’Espai Familiar 0-3: un espai d’acompanyament, cura i resiliència per a les famílies

oct. 2, 2023

L’Espai Familiar 0-3: un espai d’acompanyament, cura i resiliència per a les famílies

oct. 2, 2023

El darrer curs es va implementar a la Fundació de l’Esperança un projecte pilot de suport i acompanyament socioeducatiu a famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de vulnerabilitat. Aquest projecte, emmarcat dins del paradigma de la parentalitat positiva, té per objectiu enfortir les competències parentals, fomentar les habilitats socials i empoderar les famílies.

El projecte ha estat impulsat per Fundació ‘la Caixa’ en el marc del programa CaixaProinfancia, amb el finançament dels fons europeus Next Generation dins del Pla de Recuperació i Resiliència del Ministeri d’Inclusió i Migracions. Al projecte han participat un total de 48 famílies amb les quals s’ha donat suport a la criança i educació dels fills i filles, mitjançant la implementació de tallers familiars per tractar temes cabdals com l’alimentació, el joc, el vincle afectiu, el llenguatge, els hàbits i l’autonomia, els límits i l’acompanyament emocional, entre d’altres. També, s’ha donat suport econòmic en béns d’higiene i alimentació per ajudar a cobrir necessitats infantils bàsiques i s’han desenvolupat itineraris per a la inserció sociolaboral.

El perfil de famílies que acompanyem són majoritàriament dones migrades amb poca xarxa familiar i social al territori. En aquest sentit, la xarxa de suport pren especial rellevància, ja que la maternitat en els primers anys de vida suposa una etapa molt vulnerable per a les famílies donat que s’experimenten canvis molt intensos que impliquen que moltes dones se sentin soles, amb sentiments de confusió, por i inseguretat. Si, a més, tenim en compte els factors de risc associats a un nivell socioeconòmic baix, la vulnerabilitat de les famílies és considerablement major. Així doncs, el fet que hagin pogut tenir un espai on socialitzar, compartir vivències, neguits i inquietuds al voltant de la maternitat i la criança ha tingut un impacte molt positiu en les famílies en termes de salut mental i emocional, ja que han pogut trencar amb l’aïllament familiar i social en el que es troben moltes d’elles.

Per una altra banda, el dia a dia i el ritme frenètic amb què es viu, fa que sovint no es trobin espais per a la relació amb els fills i filles. En aquest sentit, l’espai familiar ha significat un espai de relació privilegiada entre mare i fill o filla, on a través del joc, les cures i les activitats proposades han pogut enfortir el seu vincle i millorar la qualitat de la relació. També, les famílies han trobat un espai d’aprenentatge a partir de les diferents temàtiques treballades als tallers, així com del modelatge que s’ha fet entre les famílies i les professionals, donant valor a la diversitat cultural i la seva riquesa. Aquest aprenentatge i intercanvi d’experiències ha tingut un impacte en la seva autoestima i confiança en si mateixes, valorant les seves capacitats innates i adquirint diferents estratègies i recursos per acompanyar la criança i educació dels seus fills i filles.

Finalment, un altre aspecte a destacar és que l’espai familiar ha beneficiat el desenvolupament integral de nadons i infants a través de la possibilitat d’habitar un espai físic preparat amb materials adequats a la seva etapa evolutiva. Així, han pogut desplegar les seves capacitats motrius, cognitives, socials i comunicatives a través del joc i el moviment lliure; compensant així la manca d’estimulació i exploració amb les que es poden trobar per les particularitats de les seves llars (pensions, habitacions rellogades, pisos amb poc espai per poder moure’s, etc.).

Donat l’impacte positiu que ha tingut el projecte en el vincle matern-infantil, el desenvolupament dels infants i el sentiment de pertinença de les famílies i la bona acollida que ha tingut per part d’elles, aquest proper curs 2023-2024 es donarà continuïtat al projecte augmentant grups i famílies ateses, oferint també un grup d’acompanyament i suport a dones gestants. En aquest sentit, apostem per l’acompanyament i suport en la criança dels primers anys de vida com a factor de protecció, prevenció i promoció del bon tracte i de la resiliència de les famílies.

 

 

 

Comparteix