Publicació de la Memòria 2022 

jul. 15, 2023

Publicació de la Memòria 2022 

jul. 15, 2023

La Memòria d’activitats de 2022 de la Fundació de l’Esperança ja està disponible al web. En un any d’incertesa i complexitat econòmica, la Fundació ha continuat duent a terme la seva tasca per tal de pal·liar les desigualtats i oferir alternatives vitals a milers de persones en situació de vulnerabilitat. 

Enguany, s’han atès 2.057 persones des dels diferents serveis de l’entitat. D’aquestes, 236 han estat infants, adolescents i joves usuaris dels Serveis Educatius, compresos per espais d’acompanyament socioeducatiu que van des de la primera infància fins a més enllà dels estudis obligatoris. Aquest any s’ha comptat amb l’Aula Jove, un nou servei creat per donar suport als joves de Ciutat Vella que cursen estudis postobligatoris, afavorint així les seves perspectives de futur. 

També s’ha atès a un total de 510 famílies, que s’han beneficiat de l’atenció integral que ofereix la Fundació a través del projecte En família, entre d’altres. Se’ls ha donat suport en la cobertura de necessitats bàsiques, s’ha vetllat per enfortir les seves capacitats i possibilitar així la seva autonomia i s’ha fomentat la creació de xarxes de suport entre elles mitjançant diversos tallers i activitats. 

La Casa de Recés, un centre residencial amb atenció socioeducativa, ha acollit 75 dones joves, la major xifra assolida fins a la data. A més, s’ha de destacar l’emancipació exitosa de 30 dones durant l’any. Pel que fa al servei d’Inserció Laboral, les dades són les següents: s’ha orientat a 871 persones i s’ha facilitat la inserció de 406 persones en diversos sectors. 

Per acabar, es vol reconèixer la tasca de tot l’equip de treballadors de l’entitat i dels més de 100 voluntaris. L’acció social que ha dut a terme la Fundació l’últim any ha estat possible gràcies a l’esforç de tots ells.

Comparteix