Jornada “10 anys impulsant l’Esperança ”

oct. 10, 2023

Jornada “10 anys impulsant l’Esperança ”

oct. 10, 2023

El passat dijous 5 d’octubre, més de 90 professionals d’entitats socials, administracions, escoles, empreses i voluntariat van participar en la jornada “10 anys impulsant l’Esperança“, per commemorar el desè aniversari de la Fundació de l’Esperança.

La jornada es va iniciar amb la conferència “L’estat actual de la pobresa i reptes per abordar-la” a càrrec de Sara Ayllón, doctora en economia aplicada i experta en pobresa i desigualtats. La ponent va posar l’accent en la situació socioeconòmica actual i en l’evolució de la pobresa a Catalunya i va destacar la importància que hi hagi un compromís per part de l’Estat per a garantir els drets de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. A més, va presentar dades sobre els factors que determinen la desigualtat i la fragilitat de l’ascensor social d’Espanya respecte a la resta de països europeus.

Acompanyament social transformador

Lluís Toledano, coach i supervisor d’equips d’acció social i del tercer sector, va moderar la primera taula rodona. En aquesta, Berta Boadas (Fundació de l’Esperança), Daniel Osiàs (Fundació Marianao), i Grau Ussetti (Centre Sant Jaume Fundació Carles Blanch) van reflexionar sobre l’acompanyament social a famílies en situació de vulnerabilitat. Tots tres van donar testimoni de la feina que duen a terme les entitats socials i els seus professionals, a més del context en el que s’enmarquen. El debat va servir per aprofundir en una opinió comuna: la necessitat de desenvolupar intervencions centrades en les persones, compromeses amb un acompanyament social transformador. També es va posar l’accent en el potencial que suposa el treball en xarxa i la voluntat de reactivar l’enfocament comunitari per a millorar la cohesió i promoure processos d’empoderament en les comunitats que conviuen als barris de la ciutat.

Promovent la inclusió social de les dones

Sota el títol “Promovent la inclusió social de les dones: experiències des de l’atenció residencial “, Gemma Altell (Codirectora de la consultoria social i de gènere G-360) va moderar la segona taula rodona amb la presència de Marta Bàrbara (Fundació Maria Raventós), Maria Pico (Casa de Recés-Fundació de l’Esperança), Charo Sillero (Centre Residencial d’Inclusió La Llavor – Sant Joan de Déu Serveis Socials). Les professionals van posar sobre la taula com rera les situacions a què s’enfronten les dones hi ha una interacció de factors socials que construeixen la vulnerabilitat i que és d’especial rellevància comprendre bé aquesta interacció. També es va reflexionar sobre possibles estratègies per fer més efectiva la seva intervenció. Es va destacar la importància d’anar incorporant la perspectiva de gènere en tots els projectes que es duen a terme amb dones. Seguint el fil de la primera taula rodona, van posar en valor els espais de treball en xarxa a nivell territorial amb altres organitzacions residencials que treballen amb dones.

“És necessari crear aliances, compartir experiències i generar pensament crític per fer efectiva una transformació social real en la vida de la dona”.

Maria Pico

En primera persona

Finalment, quatre persones que havien estat usuàries de la Fundació de l’Esperança van posar en comú els processos que van viure durant el seu pas per l’entitat i el vincle que hi van formar. La Maria Islam, la Lia Marques, en Donis Alberto Rojas i la Sanae El Amri van compartir les seves històries, pensaments i aprenentatges per facilitar la reflexió dels professionals i del voluntariat que va assistir a la jornada. També es va poder veure com valoren la seva situació present i futura, i com es reconeixen com a referents positius per a persones que estan passant per situacions de vulnerabilitat o exclusió social.

Aquesta darrera taula va ser moderada per la Montse Baldomà, periodista i escriptora del llibre publicat per la Fundació de l’Esperança amb commemoració dels 10 anys. Sota el títol “Històries d’Esperança”, recull els testimonis de persones que han estat vinculades a la Fundació i que són exemples de superació.

La jornada va comptar amb la participació del Sr. Antoni Vila, director general de la Fundació de l’Esperança i de la Fundació “la Caixa“ que va donar la benvinguda institucional. Per acabar, la sessió va ser clausurada per la Il·lma. Sra. Ma Eugènia Gay, segona Tinenta d’Alcaldia i directora de l’Àrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de Vida de l’Ajuntament de Barcelona.

Comparteix