La Fundació de l’Esperança entra a formar part de FEPA

maig 30, 2023

La Fundació de l’Esperança entra a formar part de FEPA

maig 30, 2023

La Fundació de l’Esperança s’ha incorporat a la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) per millorar la col·laboració en xarxa amb altres agrupacions dedicades a l’acompanyament de joves en habitatges assistits arreu de l’estat.

La missió de FEPA és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels i les joves sense suport familiar que estan en procés d’emancipació, especialment dels i les que són tutelades i extutelades. Les entitats que conformen la Federació són les encarregades de dur-la a terme a través de la seva feina diària i els criteris comuns que la guien. D’aquesta manera, es promou també la generació d’aprenentatges mutus.

A la Fundació de l’Esperança gestionem la Casa de Recés, un centre residencial amb acompanyament socioeducatiu dirigit a dones joves amb l’objectiu de promoure la seva autonomia i els seus projectes d’emancipació, objectius molt alineats amb la FEPA. Per la Fundació, formar part d’aquesta Federació ens permetrà potenciar el treball en xarxa amb d’altres entitats que atenen col·lectius similars i compartir espais de reflexió i intercanvi en altres professionals del sector.

A més, aquest any s’han obert diferents pisos amb suport educatiu i al juliol ja comptarem amb 4 pisos i un total de dotze places, que permeten consolidar els processos d’autonomia de les dones joves i facilitar l’èxit del seu procés d’emancipació.

Comparteix