Qui som

La Fundació de l’Esperança és una entitat d’acció social directa de proximitat

La Fundació ofereix atenció i recursos per cobrir les necessitats de persones en situació de pobresa amb un objectiu clar: reforçar-ne l’autonomia per millorar la qualitat de vida a llarg termini. Una institució innovadora que treballa en xarxa i viu de ple la realitat del districte de Ciutat Vella, on diverses pobreses es posen de manifest.

En lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la Fundació atén famílies en situació de vulnerabilitat, ajuda una infància desprotegida i amb dèficits educatius, integra laboralment col·lectius desafavorits, gestiona la diversitat i acompanya les víctimes de la violència de gènere, entre d’altres actuacions.

“La Fundació ens permet avançar-nos, pensar a guarir les ferides abans que aquestes no esdevinguin irreversibles i treballar pensant en el futur amb esperança.”

Isidre Fainé
President de la Fundació de l’Esperança

VEURE MISSATGE DEL PRESIDENT

“PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA”

President:  Isidre Fainé Casas
Secretari i Vocal:  Jaume Lanaspa Gatnau

Vocals:
Xavier Campà i de Ferrer
Llum Delàs Ugarte
Ramón Gatell Colell
Eugeni Gay Montalvo
Jordi Portabella Calvete

Director General i Vocal:  Antoni Vila Bertrán
Sotsdirector General i Vocal: Marc Simón Martínez

Directora de centre:  Núria Danés Jofre (no membre del Patronat)
Barcelona, juny de 2021

“Més de 70 persones treballen per donar suport als diferents projectes i serveis”

L’equip humà és el motor i alhora l’ànima de la Fundació. Està format per un equip tècnic permanent que treballa per coordinar cadascun dels serveis i per un gran nombre de persones voluntàries especialitzades; així, l’Esperança transmet esperança des del primer contacte.

Acompanyar, formar o buscar oportunitats laborals són algunes de les tasques que duen a terme per a les persones en situació de vulnerabilitat, sempre amb una positivitat que es contagia.

Història

Mètode

1

Acollida
i informació

Atenció personalitzada, escolta activa i valoració inicial dels aspectes que cal treballar amb la persona i el seu entorn familiar.

1

Acollida
i informació

Atenció personalitzada, escolta activa i valoració inicial dels aspectes que cal treballar amb la persona i el seu entorn familiar.

2

Valoració
social

Anàlisi de les necessitats i potencialitats de cada persona, valoració dels informes d’altres professionals i definició dels indicadors de risc social i psicosocial.

3

Pla de treball
individual i
familiar

Derivació a serveis propis o d’altres institucions a partir de les necessitats, les potencialitats i els riscos plantejats.

4

Seguiment

Continuïtat de la tasca d’acompanyament durant tot el procés.

Estatuts de la Fundació de l’Esperança

VEURE ESTATUTS

Comptes Anuals 2020

VEURE COMPTES 2020

Comptes Anuals 2019

VEURE COMPTES 2019

Política ambiental de la Fundació de l’Esperança.

VEURE POLÍTICA