Inserció Laboral

Vetllem per afavorir i motivar la inserció en el mercat laboral de persones en risc d’exclusió

La manca d’oportunitats laborals és un dels problemes de les persones d’alta vulnerabilitat. Sovint és propiciada per una baixa autoestima, fruit de la seva situació personal, i per una manca de recursos en la cerca efectiva de feina. Afavorim i motivem la inserció de les persones en el mercat laboral, tant per compte propi com d’altri. Aquest és un dels pilars que permeten satisfer les necessitats bàsiques, com a punt de partida per viure amb dignitat, desenvolupar-se personalment i assolir una integració social plena.

Acompanyament

Acompanyem els candidats en la cerca de feina per dotar-los de les eines necessàries, i per pal·liar mancances professionals i emocionals. A través de la prospecció empresarial s’estableix una xarxa d’entitats i empreses col·laboradores, especialment del territori, gràcies a la qual s’aconsegueixen noves oportunitats laborals.

"Emprant nous mètodes i dinàmiques de grup aconseguim recuperar la il·lusió personal i col·lectiva de les persones."

Formació

Formem amb l’objectiu que totes les persones ateses tinguin capacitat pròpia per cercar feina, que s’adaptin al lloc de treball i que es moguin de manera autònoma dins del mercat laboral. Una formació adreçada sobretot a millorar l’autoestima i la seguretat que faciliti aquesta inserció a les empreses.

"Més del 70 % dels participants en les formacions de la Fundació aconsegueixen trobar feina."

+45 i més

Un programa pioner en la inserció laboral de persones més grans de 45 anys que estan a l’atur des de fa temps tot i tenir una formació superior o una trajectòria professional dilatada. Són persones vulnerables de classe mitjana o mitjana-alta, amb càrregues econòmiques i responsabilitats familiars que no poden atendre perquè, encara que busquen feina de manera activa, no aconsegueixen reincorporar-se al mercat laboral i desconeixen els recursos que tenen a l’abast.

"Les dificultats per a la reinserció laboral de les persones majors de 45 poden ser més grans per a aquelles que han tingut llocs d’alta responsabilitat."

Emprenedoria i Autoocupació

Donem tot el nostre suport a les persones que es volen integrar en el mercat laboral mitjançant l’autoocupació. Persones que volen dur a terme una idea de negoci però no tenen recursos financers i desconeixen les gestions que van associades a l’emprenedoria: tràmits, subvencions, finançament, etc.

"La Fundació té subscrit un conveni de col·laboració amb MicroBank per facilitar als usuaris l’accés al finançament a través de microcrèdits."