Casa de Recés

La Casa acull dones de 18 a 35 anys i els aporta eines per emancipar-se amb garanties

La Casa de Recés és el més semblant a una llar per a les residents. Aquest servei residencial d’estada limitada i d’acció social directa, situat al barri Gòtic de Barcelona i vinculat a Fundació ”la Caixa” des de fa més de 90 anys, ha acollit des d’aleshores més de 2.000 dones. Té una capacitat de 41 habitacions i acull noies de 18 a 35 anys, sense fills a càrrec i de qualsevol punt del món. Són dones especialment vulnerables que necessiten un acompanyament integral i continuat en l’àmbit personal (socioeducatiu, de salut, formatiu i laboral) que els ajudi a assolir un grau òptim d’autonomia i emancipar-se amb garanties.

Reprendre els estudis, trobar feina i obtenir ingressos propis és el que més les motiva per tirar endavant. L’acció educativa s’enfoca, com la resta de l’activitat de la Fundació de l’Esperança, a aconseguir que visquin de manera autònoma amb garanties d’èxit i puguin formar part activa de la societat.

Estada a la Casa

L’estada a la Casa té una durada mitjana de dos a tres anys. Un nombre significatiu de joves hi ingressen en assolir la majoria d’edat, procedents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i d’entitats socials privades. Però la gran majoria arriben a la Casa des dels Serveis Socials de l’Ajuntament, de diferents districtes i, fins i tot, de fora de Barcelona. Es presta especial atenció a la seva evolució humana, acadèmica i laboral.

"Les residents poden fer vida normal, anar a treballar i a l’escola o a la facultat, sempre que compleixin el reglament intern de convivència."

Pla de Treball Individual

L’educació de les residents es planteja seguint un model d’atenció centrat en la persona i guiat per un pla de treball adaptat a les necessitats d’atenció, comprensió i acompanyament de cada noia. Un pla en el qual es tenen molt en compte les inquietuds i potencialitats de les joves, que només es consolidarà en el moment en què estiguin motivades per implicar-s’hi.

"La tasca educativa, que cobreix les 24 hores dels 365 dies de l’any, es fa amb un Pla de Treball Individual adaptat a cada noia."

Emancipació com a objectiu

La Casa de Recés és un recurs intermedi entre l’acollida i l’emancipació.

"L’objectiu final és dotar les noies de prou autonomia personal i econòmica per poder emancipar-se."