Bloc

Un nou espai per parlar i compartir entre les famílies

gener 2021

Un Espai per les families

Les famílies dels Serveis Educatius de la Fundació de l’Esperança tenen un nou espai
per reunir-se, conèixer-se i parlar entre elles. El passat mes de novembre es van
engegar les primeres sessions del projecte En Família, un espai creat per donar
resposta a les necessitats detectades per part dels professionals de la Fundació que
estan en contacte diari amb les famílies dels infants i adolescents que atenen.

El projecte va néixer perquè s’evidenciava que moltes de les famílies tenen una falta de
coneixement del treball global que realitza la Fundació, i això podia afectar el
compromís i la participació per part dels pares i mares en les activitats i projectes en
què participaven els seus fills.

Per altra banda, també s’havia detectat l’oportunitat de donar una resposta grupal
a algunes de les necessitats d’aquestes famílies, a la vegada que es volia potenciar
la corresponsabilitat dels pares i mares en l’educació dels seus fills.

“Des de la Fundació de l’Esperança hem preparat el projecte perquè les famílies ara
se’l puguin fer seu” explica la Montse Campillo, treballadora social de la Fundació.

Pera fer les sessions, s’ha dividit les famílies en quatre grups amb el compromís que es
trobaran cada mes, aproximadament. D’aquesta manera “creiem que aportem una
eina útil per a conèixer la perspectiva de les famílies davant els programes que es
desenvolupen a la Fundació, a més d’abordar preocupacions comunes o proporcionar
informació útil” continua dient la Montse.

Crear xarxes d’ajuda

 

En les primeres sessions, de seguida van sorgir les preocupacions davant de la
incertesa amb la situació de pandèmia de la Covid-19, sobretot pel que fa al fet
d’estudiar des de casa a través dels ordinadors, que obliga a passar moltes hores
davant de les pantalles.

L’ús de les noves tecnologies, la necessitat, o no ,de supervisar els continguts que
miren els infants i adolescents quan naveguen per internet, o el reforç escolar,
són alguns dels altres temes que es van tractar en les primeres sessions,
que van tenir una molt bona rebuda per part de totes les famílies.

Però en aquestes sessions inicials també va haver-hi temps per conèixer-se, trobar-se i
compartir, unes inàmiques que no sempre passen malgrat que la majoria de famílies viuen en el
mateix barri.

“Per trencar el gel, els vam demanar que per parelles expliquessin qui
eren els seus fills, i després ho explicaven a la resta del grup” diu la Montse.
L’objectiu de l’espai En Família també és que en un futur es puguin fer activitats
conjuntes pel barri, visitant els equipaments culturals de l’entorn o fent sortides a la
natura.

“Creiem que així podem aportar altres aspectes molt positius per a les
famílies” i afegeix: “si les persones es coneixen i interactuen, això crea unes xarxes
d’ajuda molt importants”.

Un espai per les families

  • Comparteix