Bloc

Què vol dir “acollir”?

març 2018

vulnerabilitat

Obrir la porta quan ens demanen ajuda i escoltar per atendre les necessitats

Prop de 400 famílies en situació de vulnerabilitat s’adrecen cada any a la Fundació de l’Esperança. Totes aquestes famílies, i d’altres que ja hi han estat ateses amb anterioritat i de les quals fem un seguiment, són beneficiàries dels serveis de la Fundació. Des del primer moment la Fundació posa l’èmfasi en l’individu i en el seu entorn més proper, la família, potenciant-ne les capacitats per tal que recuperin l’autonomia i millorin la qualitat de vida. Per tant, per a la Fundació de l’Esperança, acollir vol dir obrir la porta a qualsevol persona o família que ens demana ajuda per escoltar-ne les demandes, estudiar-ne les necessitats i potencialitats, i atendre’n les necessitats bàsiques, incloent-la en serveis propis de la Fundació o bé derivant-la a recursos complementaris d’altres entitats, i fent un seguiment i una avaluació continuada de cada cas.

  • Comparteix