Bloc

Què entenem per vulnerabilitat?

març 2018

Representación de vulnerabilidad

Un entorn debilitat ens posa en situació de risc i ens fa vulnerables

Una persona vulnerable és la que té un entorn personal, familiar o relacional i socioeconòmic debilitat i, com a conseqüència d’això, té una situació de risc que podria desencadenar un procés d’exclusió social. El nivell de risc serà més o menys gran en funció del grau de deteriorament del seu entorn. Així, pot estar en situació de vulnerabilitat tant un refugiat nouvingut com una persona que ha perdut la feina amb més de 45 anys. Cadascú tindrà un entorn diferent i, per tant, el nivell de risc i les solucions que cal buscar també seran diferents.

  • Comparteix