Bloc

Més que mai, acompanyant qui més ho necessita

juny 2021

Fundació de l'Esperança

Memòria2020

El 2020 ha estat, sense dubte, un any molt marcat per la pandèmia. La triple crisi sanitària, social i econòmica que ens ha afectat ha tingut un gran impacte agreujant la bretxa de desigualtat i la vulnerabilitat de moltes persones i famílies en situació de pobresa i d’exclusió social. Quan es decretava el confinament domiciliari al mes de març de 2020, moltes persones i famílies es quedaven sense feina i sense cap ingrés. Aquesta situació d’emergència social ha deixat a moltes persones sense poder cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene o habitatge, una situació de vulnerabilitat i precarietat que no s’ha acabat amb el final del confinament i que ja es preveu que s’allargui durant la post-pandèmia.

En aquest context, la tasca de la Fundació de l’Esperança ha estat encara més rellevant que mai, i els treballadors, voluntaris i tot el personal de la Fundació no s’han aturat. Així es recull en la Memòria 2020 publicada recentment i que resumeix com s’ha hagut d’adaptar l’acció social de proximitat de l’Esperança en el nou context pandèmic. Durant l’any 2020 s’ha atès a 2.315 persones i 688 famílies, el que representa un augment del 27% d’usuaris atesos respecte a l’any anterior. Durant els mesos de confinament, des del servei d’atenció social es va contactar a totes les famílies que ja eren ateses a l’Esperança per avaluar la seva situació i les seves necessitats en tots els àmbits, com per exemple amb ajuts per a l’alimentació a través del programa CaixaProinfància o oferint assistència i suport emocional.

Una entitat al servei de les persones

En l’àmbit laboral, el 2020 ha estat un any en què molts dels usuaris que s’havien inserit laboralment es van trobar de sobte en situació d’ERTO o en acomiadaments. Per això, des del servei d’Inserció Laboral s’han hagut d’explorar nous sectors que necessitaven personal i s’ha apostat per la formació com a motor per a la inserció. En total, s’han aconseguit 368 insercions, un nombre similar a l’any anterior, a més d’ajudar a crear 107 negocis d’emprenedors que han generat en 122 nous llocs de treball.

Un altre dels pilars de l’atenció integral a les famílies és l’acompanyament en l’educació a infants i joves. Durant el 2020, 107 infants i joves han assistit al Centre Obert que els acull cada dia a la sortida de l’escola i on es treballa el reforç educatiu, emocional i les relacions familiars positives. Amb la pandèmia i el tancament de les escoles també s’ha fet més evident la bretxa digital en famílies vulnerables, ja que un 40% de les famílies ateses no tenien accés a ordinadors ni tauletes per seguir les classes i el 15% no tenien connexió a internet a casa. Per fer-hi front, es va aconseguir un servei de préstec de 32 ordinadors i 50 tauletes per a les famílies, i un espai virtual per resoldre dubte sobre els deures i les tasques escolars. El Casal d’Estiu i el Casal de Nadal són dues altres iniciatives que s’han consolidat durant el 2020, en què la conciliació familiar i laboral més la sortida a la natura ha estat més important que mai.

A la Casa de Recés, amb l’arribada de la crisi sanitària es van establir uns protocols d’actuació per a la seguretat de totes les residents i persones treballadores, però a més el confinament també ha servit per aportar nous espais de convivència, diàleg i oportunitats educatives per a les 57 dones que viuen a la Casa.

Podeu consultar la memòria completa a continuació.

  • Comparteix

Posts Relacionats